La Universitat de València atorga els seus Premis Universitat-Societat a Vicky Foods, al professor del MIT Pablo Jarillo i al catedràtic Luis Andrés Cucarella

by Comunicación Marketing