Comprovar l’autenticació d’obres d’art i formar-se en tècniques d’anàlisis, en una nova edició de màster

by Teresa Aguilar