El repte en la detecció de malalties estranyes: trobar biomarcadors primerencs

by Mari Carmen Lara