L’ecografia com a eina en tècniques d’anestèsia i dolor, eix central d’un màster

by Mari Carmen Lara