Especialitzar-se en l’estudi de la vida útil de les bateries, clau per a aconseguir la neutralitat climàtica

by Mari Carmen Lara