Poyatos: «Un dels pilars del pla de reconstrucció valencià ha de ser augmentar l’esforç inversor»

by Mari Carmen Lara