Poyatos: «El fons de recuperació ja és una realitat: la Comunitat Valenciana ja ha rebut la confirmació de les primeres partides econòmiques»

by Teresa Aguilar