Especialistes aposten per situar a les persones en el centre del disseny de ciutats sostenibles

by Isabel Gonzalez