Els animals, grans aliats dels humans en els tractaments terapèutics

by Mari Carmen Lara