Internacionalització com a via de nova forma de producció artística, a estudi a la Universitat de València

by Mari Carmen Lara