Entre entrepans i paratextos: la traducció de còmics, en una primera edició d’un diploma d’especialització

by Teresa Aguilar