El paper social del periodisme, els nous formats i la desinformació, a debat en un congrés en ADEIT

by Isabel Gonzalez