Els avanços en genòmica permetran noves estratègies terapèutiques i pacients amb més informació i coneixement

by Mari Carmen Lara