La presidenta de Crue insisteix en la necessitat d’obrir més ponts entre la Universitat i l’empresa

by Comunicación Marketing