MOTIVEM compleix deu anys; una dècada fomentant l’emprenedoria entre la comunitat universitària

by Comunicación Marketing