Ocupabilitat | Departament d’Ocupació i Emprenedoria | Tel. 96 158 39 83 | motivem@uv.es

Formació equips finalistes

Els 20 equips finalistes participaran en un taller de comunicació presencial amb la finalitat de perfeccionar la presentació de les idees. Si qualsevol membre d’aquests equips no poguera assistir a la formació haurà d’informar al seu docent coordinador.

S’estructura en dues sessions.

 • Sessió 1. Formació conjunta de tots els equips, on es treballaran conceptes teoricopràctics relacionats amb la comunicació oral d’idees.
 • Sessió 2. Simulacions a porta tancada, on cada equip exposarà la seua idea en 3 minuts davant el formador, que una vegada finalitzada l’exposició, realitzarà la seua avaluació de la mateixa i proposarà millores.

Dates:

 • Sessió 1. Dimecres 22 de juny de 2022
 • Sessió 2: Dijous 30 de juny de 2022

Horari:

 • Sessió 1: dues opcions:
  • Grup de demà de 9.30 a 13.30 h.
  • Grup de vesprada de 15.30 a 19.30 h.
 • Sessió 2: s’assignarà un torn per a la simulació a cadascun dels equips de 9.30 a 17.30 h.

Lloc:

 • Totes dues sessions es realitzaran en les instal·lacions de la Fundació Universitat-Empresa de València, ADEIT.