Màsters Propis i Títols de Postgrau  | Tel. 96 160 3000  |  formacion.adeit@uv.es |  informacion@adeituv.es

Aquest és el reglament dels títols propis de postgrau de la Universitat de València, aprovat pel seu Consell de Govern, en data 29 de setembre de 2015. ACGUV 205/2015.

L’anterior normativa que regix els estudis propis de postgrau i especialització de la Universitat de València, des del curs acadèmic 2008-2009 fins el 2015-2016,  aprovat pel seu Consell de Govern el 26 d’abril de 2007. ACGUV 83/2007 i modificat en Consell de Govern el 27 de maig de 2008. ACGUV 98/2008.