Comptar amb una plantilla alineada és la millor resposta a una crisi com la del Covid-19

by Teresa Aguilar