Títols propis i programes de formació contínua  |  Departament de Formació de Postgrau |  Tel. 961 603 000  |  formacion.adeit@uv.es

Convocatòria per a la presentació de propostes de Títols Propis de postgrau per al curs acadèmic 2023/2024.

Termini: del 17/10/2022 fins a 17/11/2022 (ambdós inclosos)