Títols propis i programes de formació contínua  |  Departament de Formació de Postgrau |  Tel. 961 603 000  |  formacion.adeit@uv.es

Convocatòria per a la presentació de propostes de Títols Propis de postgrau per al curs acadèmic 2024/2025.

Termini: del 23/10/2023 fins a 23/11/2023 (ambdós inclosos)