Pràctiques  |  Departament de Pràctiques en Empreses  |  Tel. 96 160 3000  | uvpractiques@uv.es

Beques per a la realització de pràctiques externes en la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana 2022


La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ofereix la realització de pràctiques formatives en dependències de la pròpia Conselleria o en centres dependents d’aquesta, dirigits a l’alumnat de la Universitat de València, amb l’objectiu de complementar la seua formació universitària.

CONVOCATÒRIA PRÀCTIQUES

Per a ser admeses en aquesta convocatòria, la persona sol·licitant ha de complir amb tots i cadascun dels següents requisits:

  1. Estar matriculada en centres propis de la Universitat de València durant el curs 2021/2022 y/o 2022/2023, en una titulació oficial de grau o màster.
  2. Que complisca amb els requisits específics per a realitzar pràctiques de la titulació en la qual es trobe matriculat.
  3. Tenir superat el 50% dels crèdits de la titulació a data 20 de juny de 2022 en el cas dels graus.
  4. Que complisca amb els requisits de l’oferta o ofertes seleccionades (titulació, idiomes, expedient acadèmic, …), d’entre les descrites en l’Annex 2.

FORMULARI INSCRIPCIÓ:

CALENDARI:

Data Activitat
14 de juny de 2022 Obertura del termini de sol·licitud de pràctiques per a l’estudiantat.
19 de juny de 2022 Tancament del termini de presentació de sol·licituds d’estudiants.
A partir del 22 de juny de 2022 Publicació d’estudiants amb la pràctica adjudicada i l’ajuda concedida vinculada a aquesta.
Entre el 11 juliol y 30 de septiembre de 2022 Realització de les pràctiques.