Inici / Notícies
NOTíCIES

Un diploma de la Universitat formarà experts en gestió i control de concursos de creditors

POSTGRAU UV - Diploma en Control y Gestión de Concurso de AcreedoresDurant l’any 2011, els procediments concursals a Espanya van créixer un 13,3 per cent pel que fa al 2010. Concretament, Espanya ha multiplicat per sis les insolvències empresarials en dos anys.

Així ho explica el professor del Departament de Dret Administratiu i Processal i director del Diploma d’Especialització Professional Universitari en Control i Gestió de Concurs de Creditors de la Universitat de València, José Ricardo Juan. Mitjançant aquest diploma, gestionat per la Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València, es formaran experts en gestió i control de concursos de creditors.

Durant el curs també s’analitzarà la recent reforma del dret concursal a Espanya. Aquesta reforma configura el procediment concursal «com una útil eina de gestió d’empreses amb dificultats financeres», segons que indica el director del diploma.

En aquest sentit, i com explica José Ricardo Juan, aquest diploma té la vocació d’oferir una resposta integral a l’empresari concursat, els seus deutors i creditors, els seus representants i assessors jurídics i financers en defensa dels seus interessos, fins i tot, segons precisa el director del diploma, «en els casos no infreqüents en què després d’un procediment concursal puga haver-hi una infracció penal».

Quant a les eixides professionals, aquest diploma ofereix possibilitats a tots aquells que estiguen interessats a exercir com a administradors concursals, ja que la recent reforma de la Llei concursal imposa l’obligació de formació específica i contínua, tant per als professionals col•legiats, com per a aquells que decidisquen no col•legiar-se, quan la col•legiació no siga obligatòria.

El professorat que impartirà aquest diploma es compon de docents del Departament de Dret Penal i de l’Institut de Criminologia de la Universitat de València, a més de professionals especialitzats en la matèria. Durant aquest diploma d’especialització universitari també s’integraran aspectes jurídics, financers i comptables.

Més informació i inscripcions:
Diploma en Control i Gestió de Concurs de Creditors