Qui som
PATRONAT

Les nostres activitats estan recolzades per un Patronat compost per representants de la Universitat de València així com per algunes de les més representatives empreses i entitats de la Comunitat Valenciana.

PRESIDENT D’HONOR 
President de la Generalitat Valenciana 
D. Ximo Puig i Ferrer

PRESIDENT
D. Alfonso Maldonado Rubio

VICEPRESIDENT
D. Juan Manuel Pérez Mira

SECRETÀRIA
D.ª Teresa Medrano Varela 

PATRONS D’HONOR
 
D. Ramón Lapiedra Civera 
D. Pedro Ruiz Torres 
D. Francisco Tomás Vert 
D. Carlos Pascual de Miguel 
D. Manuel Broseta Dupré

PATRONS ELECTES 
Persones físiques
D. Juan Viña Ribes 
D. José Luis Martínez Morales 
D. Javier Quesada Ibáñez

PATRONS ELECTES 
Persones jurídiques

 PATRONS NATS 

D. Esteban Morcillo Sánchez
Rector de la Universitat de València

D.ª Mª José Añón Roig
Secretària general de la Universitat de València

D. Joan Emili Oltra Vidal
Gerent de la Universitat de València

D. Manuel Broseta Dupré
President del Consell Social de la Universitat de València 

Patrons nats designats pel Consell Social:

 • D. Carlos Alfonso Cuñat
 • D. Dionisio Campos San Onofre
 • D.ª Mª José Félix Lavech
 • D. José Vicente González Pérez
 • D. José Gil Castellano
 • D. Paco Molina Balaguer
 • D. José Vicente Pons Andreu
 • D. Francisco Puchol-Quixal de Antón

Patrons nats designats pel Rector:

 • D.ª Pilar Campins Falcó
 • D. Rafael Crespo García
 • D. Juan Luis Gandía Cabedo
 • D.ª Isabel Vázquez Navarro

Banco Sabadell
Banco Santander
BANKIA
CaixaBank
Camara de Comercio
Coca Cola Iberian Partners
CONSUM
DACSA
DULCESOL
Emivasa
Feria Valencia
Fundación Bancaja
Grupo UBESOL
Mercadona
Pavasal
RNB
Stadler Rail Valencia S.A.U.
Umivale
Verdifresh