Qui som
PATRONAT

Les nostres activitats estan recolzades per un Patronat compost per representants de la Universitat de València així com per algunes de les més representatives empreses i entitats de la Comunitat Valenciana.

PRESIDENT
D.  Juan Manuel Pérez Mira

VICEPRESIDENT
D. Carlos Alfonso Cuñat

SECRETÀRIA
D.ª Teresa Medrano Varela 

PATRONS D’HONOR
 
D. Ramón Lapiedra Civera
D. Pedro Ruiz Torres
D. Francisco Tomás Vert
D. Carlos Pascual de Miguel
D. Manuel Broseta Dupré
D. Alfonso Maldonado Rubio

PATRONS ELECTES
Personas físicas
D. Javier Quesada Ibáñez
D. Antonio Valldecabres Blasco

PATRONOS ELECTOS
Personas jurídicas

 PATRONS NATS 

D. Esteban Morcillo Sánchez
Rector de la Universitat de València

D.ª Mª José Añón Roig
Secretària general de la Universitat de València

D. Joan Emili Oltra Vidal
Gerent de la Universitat de València

D. Manuel Broseta Dupré
President del Consell Social de la Universitat de València 

D. Vicente Boquera Amil
Secretari del Consell Social de la Universitat de València

Patrons nats designats pel Consell Social:

 • D. Carlos Alfonso Cuñat
 • D. Dionisio Campos San Onofre
 • D.ª Mª José Félix Lavech
 • D. José Vicente González Pérez
 • D. José Gil Castellano
 • D. Paco Molina Balaguer
 • D. Alfonso Maldonado Rubio
 • D. José Vicente Pons Andreu

Patrons nats designats pel Rector:

 • D.ª Pilar Campins Falcó
 • D. Rafael Crespo García
 • D. Juan Luis Gandía Cabedo
 • D.ª Isabel Vázquez Navarro
Banco Sabadell
Banco Santander
BANKIA
CaixaBank
Camara de Comercio
Coca Cola Iberian Partners
CONSUM
DACSA
DULCESOL
Emivasa
Feria Valencia
Fundación Bancaja
GH Electrotermia
Grupo UBESOL
Mercadona
Pavasal
RNB
Stadler Rail Valencia S.A.U.
Umivale