Qui som
COMISSIó EXECUTIVA I PATRONAT

COMISSIÓ EXECUTIVA

PRESIDENT
D. Juan Manuel Pérez Mira

VICEPRESIDENT
D. Carlos Alfonso Cuñat

Dña. Mª Vicenta Mestre Escrivá
Rector de la Universitat de València
Dña. Isabel Vázquez Navarro.
Vicerectora d’Estudis i Política Lingüística de la Universitat de València
D. Manuel Broseta Dupré.
President del Consell Social de la Universitat de València

Sra. Mª Elena Olmos Ortega.
Secretària general de la Universitat de València
D. Juan Vicente Climent Espí.
Gerent de la Universitat de València
D. Vicente Boquera Amil.
Secretari del Consell Social de la Universitat de València
D. José Gil Castellano
Vocal del Consell Social de la Universitat de València
Maicerías Españolas, S.A.


PATRONAT

Les nostres activitats estan recolzades per un Patronat compost per representants de la Universitat de València així com per algunes de les més representatives empreses i entitats de la Comunitat Valenciana.


PRESIDENT D’HONOR
D. Ximo Puig Ferrer

PRESIDENT
D.  Juan Manuel Pérez Mira

VICEPRESIDENT
D. Carlos Alfonso Cuñat

SECRETÀRIA
D.ª Teresa Medrano Varela 

PATRONS D’HONOR
 
D. Ramón Lapiedra Civera
D. Pedro Ruiz Torres
D. Francisco Tomás Vert
D. Carlos Pascual de Miguel
D. Manuel Broseta Dupré
D. Alfonso Maldonado Rubio

PATRONS ELECTES
Personas físicas
Dª. Ana Mª Lluch Hernández
D. Javier Quesada Ibáñez

PATRONOS ELECTOS
Personas jurídicas 

 PATRONS NATS 

Dña. Mª Vicenta Mestre Escrivá
Rectora de la Universitat de València

D.ª Elena Olmos Ortega
Secretària general de la Universitat de València

D. Juan Vicente Climent Espí
Gerent de la Universitat de València

Isabel Vázquez Navarrés
Vicerectora d’Estudis i Política Lingüística

Mª Dolores Real García
Vicerectora d’Innovació i Transferència

Mª Adela Valero Aleixandre
Vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius

Juan Luis Gandia Cabedo
Vicerector d’Economia i Infraestructures

D. Manuel Broseta Dupré
President del Consell Social de la Universitat de València 

D. Vicente Boquera Amil
Secretari del Consell Social de la Universitat de València

Patrons nats designats pel Consell Social:

  • D. Carlos Alfonso Cuñat
  • D. Dionisio Campos San Onofre
  • D.ª Mª José Félix Lavech
  • D. José Vicente González Pérez
  • D. José Gil Castellano
  • D. Paco Molina Balaguer
  • D. Alfonso Maldonado Rubio
  • D. José Vicente Pons Andreu

Banco Sabadell
Banco Santander
BANKIA
CaixaBank
Camara de Comercio
Coca Cola Iberian Partners
CONSUM
DACSA
DULCESOL
Embutidos Martínez
Emivasa
Feria Valencia
Fundación Bancaja
GH Electrotermia
Grupo UBESOL
Mercadona
Pavasal
RNB
Stadler Rail Valencia S.A.U.
Umivale