Pràctiques en empreses
SEGURETAT SOCIAL

El passat 28 de juny de 2013 va ser publicat en el BOE la sentència del Tribunal Suprem anul·lant el Reial Decret 1707/2011. Com a conseqüència, recobra ple vigor el Reial Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació.

Per consegüent, les empreses i institucions tenen l’obligació de donar d’alta en el Règim General de la Seguretat Social als estudiants que, a partir del 28 de juny, reben una prestació econòmica, encara que la pràctica haja començat amb anterioritat.

Cotizació (any 2013)

Empresa

Estudiant

Per Contingències Comuns

30,52 €/mes

6,09 €/mes

Per Accidents de Treball i Malalties Professionals

IT: 2,35 €/mes

IMS:1,85 €/mes

 

Total

34,72 /mes

6,09 /mes

Pot ampliar la informació en les instruccions de la Tresoreria General de la Seguretat Social publicades a finals d’agost, i en l’autorització de terminis extraordinaris.