Pràctiques en empreses
BEQUES SANTANDER CRUE CEPYME 2018

194 beques de pràctiques en empresa

per a estudiants de la Universitat de València

A través de les Beques Santander CRUE CEPYME, 194 estudiants de la Universitat de València podran realitzar pràctiques en PIMES, microempreses i autònoms, fundacions, ONG’s i altres associacions i entitats sense ànim de lucre, dotades amb una borsa o ajuda econòmica cofinançada al 50% entre el Banc Santander i l’empresa/entitat que ho aculla.

Les pràctiques tindran una durada de 3 mesos a mitja jornada, i la dotació bruta serà de 900€.

Objectius

  • Promoure la realització de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat de València, facilitant la seua posterior inserció professional.
  • Augmentar i reforçar la col·laboració de les PIMES, microempreses i autònoms, fundacions, ONG’s i altres associacions i entitats sense ànim de lucre amb la Universitat de València per a la realització de pràctiques formatives.
  • Facilitar a les pimes i entitats l’acolliment d’estudiants en pràctiques.

Per a participar, tant les empreses com els estudiants interessats, han de seguir el procediment indicat en la següent convocatòria

 

Sol·licitud ADEIT - Beca Santander CRUE CEPYME 2018

Recorde que perquè la inscripció siga efectiva haurà de rebre un email de confirmació en el correu electrònic indicat.
  • Podràs trobar-ho en la secretaria virtual i en la matrícula.
  • Titulació en la qual està matriculat/a durant el curs acadèmic 2017/2018 (indicar nom complet)
  • Totes les titulacions (excepte estudiants dels postgraus propis), el "Resum de matrícula" pot obtenir-se en la Secretaria Virtual, apartat "Estudiant"
  • Podràs trobar els "Crèdits i nota mitjana" en la Secretaria virtual, apartat "Estudiant"
  • En compliment de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li informem que les seues dades personals s’incorporaran a un fitxer de titularitat de la Universitat de València i s’utilitzaran per a les finalitats d’aquest formulari dins de les tasques que fa ADEIT per a la gestió de cursos, pràctiques i altres activitats formatives. Les seues dades es podran comunicar als tercers que siguen necessaris per a les finalitats d'aquest formulari, entre ells, segons el cas, els professors, els tutors i els directors dels cursos, pràctiques o activitats; les empreses o entitats participants en el programa de pràctiques, i les entitats asseguradores, per obligacions legals. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant del Servei d'Informatica de la Universitat de València, en l’adreça següent: Amadeu de Savoia, 4, 46010 València, o bé per correu-e a lopd@uv.es. Per a aquesta gestió haurà d’aportar una còpia del DNI o d’un document identificatiu equivalent.