Pràctiques en empreses
BEQUES-PRàCTIQUES FUNDACIó ONCE-CRUE UV 2019/2020

La Fundació ONCE-CRUE Universitats Espanyoles ofereix beques-pràctiques per als estudiants amb discapacitat de la Universitat de València a través de la convocatòria de Beques-Pràctiques Fundació ONCE-CRUE Universitat de València, en el marc del Conveni de Col·laboració subscrit.

L’alumnat amb discapacitat té l’oportunitat de completar la seua formació en tot tipus d’empreses a través d’un període equivalent a tres mesos complets de pràctiques remunerades amb una borsa màxima de 1800 € per cada beca. El període de realització de les pràctiques és de l’1 de decembre al 30 de setembre de 2020.

RESOLUCIÓ DEFINITIVA:

CONVOCATÒRIA

CALENDARI

Inscripció Beques FONCE (a través de la web d´ ADEIT + formulari FONCE)

15 sept-31 oct del 2019

Resolució Provisional

5 nov del 2019

Reclamacions

6-12 nov del 2019

Resolució definitiva

13 nov del 2019

Inici de les práctiques

A partir del 18 de nov

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

Fin del plazo de la solicitud.

Contacte ADEIT: maria.ridocci@fundacions.uv.es 

Programa cofinançat pel Fondo Social Europeu en el marc del Programa Operatiu d’Inclusió Social i Economia Social 2014-2020