Pràctiques en empreses
BEQUES-PRàCTIQUES FUNDACIó ONCE-CRUE UV 2019/2020

La Fundació ONCE-CRUE Universitats Espanyoles ofereix beques-pràctiques per als estudiants amb discapacitat de la Universitat de València a través de la convocatòria de Beques-Pràctiques Fundació ONCE-CRUE Universitat de València, en el marc del Conveni de Col·laboració subscrit.

L’alumnat amb discapacitat té l’oportunitat de completar la seua formació en tot tipus d’empreses a través d’un període equivalent a tres mesos complets de pràctiques remunerades amb una borsa màxima de 1800 € per cada beca. El període de realització de les pràctiques és de l’1 de decembre al 30 de setembre de 2020.

CONVOCATÒRIA

CALENDARI

Inscripció Beques FONCE (a través de la web d´ ADEIT + formulari FONCE)

15 sept-31 oct del 2019

Resolució Provisional

5 nov del 2019

Reclamacions

6-12 nov del 2019

Resolució definitiva

13 nov del 2019

Inici de les práctiques

A partir del 18 de nov

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

FONCE-CRUE-UV-Sol·licitud ADEIT

Recorde que perquè la inscripció siga efectiva haurà de rebre un email de confirmació en el correu electrònic indicat.
 • Podràs trobar-ho en la Secretaria Virtual i en la matrícula.
 • Titulació en la qual està matriculat/a durant el curs acadèmic 2019/2020 (indicar nom complet)
 • Totes les titulacions (excepte estudiants dels postgraus propis), el "Resum de matrícula" pot obtenir-se en la Secretaria Virtual, apartat "Estudiant"
 • Podràs trobar els "Crèdits i nota mitjana" en la Secretaria virtual, apartat "Estudiant"
 • Responsable: Universitat de València

  Delegat de Protecció de Dades: Sr. Javier Plaza Penadés. lopd@uv.es

  Finalitat: Gestió de pràctiques externes.

  Legitimació: Compliment d'obligació legal en pràctiques externes per a estudiants segons normativa:

  - Reglament de pràctiques acadèmiques externes de la Universitat de València, aprovat el 26 de juny de 2012 pel Consell de Govern.

  - Reial decret 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris

  - Llei Orgànica 6/2001 de 21 de desembre, d'Universitats Destinataris: Comissió de Pràctiques de Centre i directors de postgrau.

  Termini: Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats derivades del tractament. Posteriorment, la conservació o, si escau, el seu bloqueig es realitza de conformitat amb els terminis establits en la normativa de documentació i arxius.

  Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets com s'explica en la informació addicional.

  Amplie informació: http://www.adeituv.es/ca/politica-de-privacidad/
 • "He llegit i accepte la informació proporcionada sobre protecció de dades"

Contacte ADEIT: maria.ridocci@fundacions.uv.es 

Programa cofinançat pel Fondo Social Europeu en el marc del Programa Operatiu d’Inclusió Social i Economia Social 2014-2020