Pràctiques en empreses
CONSELLERIA D’AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGèNCIA CLIMàTICA I TRANSICIó ECOLòGICA

Beques per a la realització de pràctiques externes en la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ofereix la realització de pràctiques formatives i projectes de fi de carrera, de fi de grau o de fi de màster en dependències de la pròpia Conselleria o en centres dependents d’aquesta, dirigits als alumnes matriculats a la Universitat de València en el curs acadèmic 2019/2020, amb l’objectiu de complementar la seua formació universitària.

CARACTERÍSTIQUES:

- Pràctiques extracurriculars.

- Els programes s’elaboraran de manera que s’assegure una dedicació als estudis i activitats en la Conselleria.

- Com a bossa o ajuda econòmica els alumnes seleccionats rebran una quantitat mensual de 600 euros (sis-cents euros), en la qual no estan inclosos els costos ocasionats com a conseqüència de la inclusió dels estudiants en el Règim General de la Seguretat Social, que es pagarà als estudiants en proporció a les hores efectivament realitzades durant aquest període.

- El període de realització de les pràctiques és del 19 de setembre al 29 de novembre de 2019, amb una duració de 250 hores.

RESOLUCIÓ: 

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica és l’encarregada de seleccionar l’alumnat.

IMPORTANT:

Aquestes pràctiques oferides poden patir canvis per motius aliens a la Fundació.

El/la estudiant no pot posar-se en contacte amb la Conselleria ni començar les pràctiques fins que no arreplegue la seua documentació.