Pràctiques en empreses
SESSIONS INFORMATIVES I D’ELECCIó
TITULACIÓ SESSIÓ  LLOC DATA I HORA
Grau en Química

 Sessió de Dubtes

2020/2021

Videoconferència

AJORNADA

Es comunicarà nova data

Màster Universitari Erasmus Mundus en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans

 Sessió de Dubtes

2020/2021

 

Videoconferència 

Pendent de determinar

Grau en Turisme

Sessió elecció

2020/2021

Videoconferència 

 29/09/2020 

09:00h

Grau en International Bussiness

Sessió elecció

2020/2021

Videoconferència 

 29/09/2020 

11:00h

Grau en Historia de l’Art

Sessió elecció

2020/2021

Videoconferència 

29/09/2020 

12:00h 

Grau en Finances i Comptabilitat

Sessió elecció

2020/2021

Videoconferència 

 29/09/2020 

14:00h

Grau en ADE

Sessió elecció

2020/2021

Videoconferència 

29/09/2020 

16:00h 

Màster Universitari en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió

Sessió elecció

2020/2021

Videoconferència 

29/09/2020 

15:00h 

Màster Universitari en Atenció Soci Sanitària a la Dependència  Sessió de Dubtes

2020/2021

Facultat Psicologia (aulari I)   

08/10/2020

16:00h 

Màster Univesitari en Malalties Parasitàries Tropicals 

Sessió de Dubtes

2020/2021

 

 Facultat de Farmacia

Aula Màster

 

 13/10/2020

17:30h

 

*L’estudiantat rebrà l’enllaç per a la participació en aquesta sessió via email.