Pràctiques en empreses
SESSIONS INFORMATIVES I D’ELECCIó
TITULACIÓ SESSIÓ  LLOC DATA I HORA
Grau en Química

 Sessió de Dubtes

2020/2021

Videoconferència

AJORNADA

Es comunicarà nova data

Màster Universitari Erasmus Mundus en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans

 Sessió de Dubtes

2020/2021

 

Videoconferència 

Pendent de determinar

*L’estudiantat rebrà l’enllaç per a la participació en aquesta sessió via email.