Pràctiques en empreses
SESSIONS INFORMATIVES I D’ELECCIó
TITULACIÓ SESSIÓ  LLOC DATA I HORA
Grau en Matemàtiques 

 Sessió Informativa

Facultat de CC Matemàtiques

Saló de Graus 

AJORNADA

 Grau a CC i Tecnologia dels Aliments

Sessió Informativa  

 Facultat de Farmacia

Saló de Graus

AJORNADA

 
Grau en CC Gastronòmiques

Sessió Informativa

 Facultat de Farmacia

Aula AF 14A

 AJORNADA
Doble Grau en Farmàcia + Nutrició Humana i Dietètica 

Sessió Informativa

Facultat de Farmacia

Saló de Actes 

AJORNADA

Grau en Farmacia 

Sessió Informativa 

Facultat de Farmacia

Sala Darwin 

 AJORNADA

IMPORTANT:

D’acord amb les mesures preses per a la limitació de la propagació del contagi del COVID-19, queden ajornades totes les sessions informatives fins que la situació sanitària permeta la seua reconsideració.