Pràctiques en empreses
COM SOL·LICITAR UNA PRàCTICA

Formulari de sol·licitud de pràctica de l´estudiante

YouTube Preview Image 

- Curriculars (amb crèdits acadèmics)

Les pràctiques curriculars es configuren com activitats acadèmiques integrades en el pla d’estudis del qual es tracte (graus i postgraus), que es corresponen amb un mòdul, matèria o assignatura. En “Informació i ofertes per titulació” es poden consultar-se els requisits, calendari, condicions i procediment per a realitzar aquest tipus de practiques.

- Extracurriculars (sense crèdits acadèmics)

Opció A: Presenta la teua pràcticaProcediment per a realitzar pràctiques extracurriculars:

 • Ompli la sol·licitud de pràctica de l’estudiant.
 • L’empresa amb què has contactat per a la realització de pràctiques, remetrà a practicas@adeituv.es el ‘Comunicat de Selecció d’Estudiant’ degudament omplit.
 • Únicament en el cas dels Màsters és necessària l’autorització del Director/a del Màster per a la realització de pràctiques.
 • ADEIT prepararà la documentació de la pràctica, i t’avisarà per a arreplegar-la.
Opció B: Tria la teua pràctica.
 
Les ofertes per al curs acadèmic 2019/2020 estaran disponibles a partir d’octubre.
 • Tria plaça de pràctica en “Informació i ofertes per titulació”, tenint en compte que complisques els requisits indicat.
 • Ompli la teua sol·licitud de pràctiques i remiteix un únic correu electrònic  indicant el teu nom i cognoms, DNI, titulació i el nombre de la plaça (màxim 3 places per ordre de prioritat)  triada a practicasextracurriculares@adeituv.es utilitzant el teu correu electrònic de la Universitat (si passats 10 dies des de l’enviament del teu email les empreses no s’han posat en contacte amb tu pots triar una altra plaça del llistat). 
 • Únicament en el cas dels Màsters és necessària l’autorització del Director/a del Màster per a la realització de pràctiques.
 • ADEIT es posarà en contacte amb tu per a confirmar la plaça triada.
 

IMPORTANT PER A PRÀCTIQUES CURRICULARS I EXTRACURRICULARS:

 • Les places oferides poden patir canvis per motius aliens a ADEIT
 • No has de posar-te en contacte amb l’empresa ni començar la teua pràctica fins que ADEIT t’ho indique.
 • A més de les pràctiques curriculars, podràs fer com a màxim 900 hores de pràctiques extracurriculares per curs acadèmic i titulació.
 • No es podran realitzar pràctiques extracurriculars únicament el mes de setembre.