Pràctiques en empreses
COM OFERIR UNA PRàCTICA

Vull proposar a l’estudiant 

L’empresa o institució interessada en acollir a un estudiant en concret ho comunicarà a ADEIT, amb al menys una setmana d’antelació, complimentant el formulari de selecció estudiant.

SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19:

 

Vull que em proposen a l’estudiant

L’empresa emplenarà i remetrà a ADEIT el formulari d’oferta de pràctiques externes. En quant algun estudiant/a ens indique que està interessat en la seua oferta, els enviarem les seues dades perquè puguen posar-se en contacte i, en el seu cas, acordar l’inici de la pràctica. Per cada estudiant que realitze pràctiques externes en qualsevol empresa o entitat se subscriurà necessàriament un acord de pràctiques externes que serà preparat per ADEIT abans que comence la pràctica. 

NOTA: EL TERMINI PER A REMETRE OFERTES DE PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS PER Al CURS 2020/2021 COMENÇARÀ A OCTUBRE DE 2020.

Oferta de titulacions de la Universitat de València

Graus        Màsters Oficials     Postgraus Propis