Política de Privacitat
POLíTICA DE PRIVACITAT

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades de caràcter personal proporcionats a través de la present pàgina web, i els quals ens facilite en qualsevol moment a ADEIT, seran inclosos en fitxers de dades titularitat d’ADEIT i mantinguts sota la seua responsabilitat. La finalitat d’aquests fitxers és el compliment i gestió de forma adequada de les relacions que mantenim amb vostè. Les seues dades podran ser comunicats a aquells tercers necessaris per a les fins indicades en cada cas i per a realitzar les gestions sol·licitades per vostè, entre ells, a la Universitat de València i per obligacions legals. 

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les seues dades personals mitjançant comunicació escrita dirigida a la seu d’ADEIT, situada en la Plaça Verge de la Pau, 3, 46001, València o a través de l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça: datos@adeituv.es. Aquesta comunicació haurà d’incloure nom i cognoms, petició que es concreta la sol·licitud, direcció a efectes de notificacions, data, signatura i fotocòpia del DNI o altre document identificatiu vàlid. 

L’enviament de la seua informació personal a través de la present pàgina web implica el consentiment exprés i inequívoc per al tractament de les seues dades de caràcter personal en els termes exposats en la present Política de Privacitat així com, en cas que accepte a això, l’enviament de comunicacions promocionals o publicitàries per qualsevol mitjà, inclosos mitjans electrònics o telemàtics.