Inici / Notícies
NOTíCIES

El sistema de pensions no desapareixerà, el que està en joc és el seu nivell de generositat

La Càtedra de Finances Internacionals Banc Santander de la Universitat de València ha començat el curs acadèmic amb força. I ho ha fet amb el seminari ‘El paper del factor de sostenibilitat en el sistema de pensions’ que ha contat amb la participació de quatre dels dotze membres que van formar part del Comitè d’Experts que van redactar l’informe per a la reforma de les pensions, encarregat pel govern d’Espanya. Durant el seminari, una premissa clara: El sistema de pensions no va a desaparèixer, el que està en joc és el seu nivell de generositat i, per a garantir-lo i millorar-lo, el que cal fer és prendre mesures complementàries que incentiven l’ocupació, la natalitat i la protecció de la negociació col•lectiva.

L’economista cap d’Economies Desenvolupades de BBVA Research i catedràtic de la Universitat de València, Rafael Doménech, ha indicat que aquesta generositat té un cost. «Podem ser més generosos, però per a això –ha precisat Doménech– caldria destinar recursos d’altres partides de despesa social, com educació, i/o augmentar impostos, redistribuint recursos de treballadors actius, consumidors o rendes del capital a pensions, pel que hauria menor benestar i creixement futur; o augmentar els ingressos del sistema mitjançant un major creixement de l’ocupació i dels salaris, amb el que es produiria un major benestar i creixement».

El poder adquisitiu de les pensions no disminuirà a mitjà termini

El factor de sostenibilitat que arreplega aquesta recent proposta de llei és una regla transparent que assegura que el sistema públic de pensions se sostinga per si mateix i reforça el sistema davant la pressió de les tensions demogràfiques i condicions econòmiques canviants
En aquest sentit, Doménech ha advocat pel sistema públic de pensions com una «peça fonamental» en l’Estat de Benestar espanyol, pel que «necessita tenir garantida la seua sostenibilitat». Per això, el factor de sostenibilitat que arreplega aquesta recent proposta de llei és una regla transparent que assegura que el sistema públic de pensions se sostinga per si mateix i reforça el sistema davant la pressió de les tensions demogràfiques i condicions econòmiques canviants. Els escenaris a mitjà i llarg termini més probables, segons han explicat els experts, són que el poder adquisitiu de les pensions no disminuirà; la pensió mitja en termes reals augmentarà, però sobre el salari mig disminuirà.

Per a aconseguir açò és «imprescindible» crear factors de sostenibilitat que permeten donar un equilibri al sistema, ja que tenim dèficits en aspectes com la natalitat, conciliació familiar i en el mercat laboral. Així ho ha explicat el catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social i director del Títol d’Expert en Seguretat Social de la Universitat Complutense de Madrid, José Luis Tortuero, que ha fomentat la necessitat de «dissenyar mesures de incentivació de la natalitat; avançar en mesures que fomenten la veritable conciliació familiar i apostar per un mercat laboral en condicions, lloc el qual tenim és pitjor del que teníem abans».

Referent a això, el professor d’Economia Financera i Actuarial de la Universitat de València, Enrique Devesa, ha afirmat que aquesta sostenibilitat és important, però que caldria avançar en temes com l’equitat o la suficiència de les pensions. Per a això, Devesa proposa aplicar el factor d’equitat intergeneracional que actua només sobre el càlcul de la pensió inicial de jubilació i la corregeix per l’augment de l’esperança de vida respecte a un any base. «Aquest és un factor de manteniment de la situació del sistema, però no de sostenibilitat del sistema. Fa falta altre factor per a fer el sistema sostenible», ha precisat el professor Devesa.

Finalment, el responsable Executiu d’Anàlisi i Estudis i coordinador G.T. Frau, Miguel Ángel Vázquez, ha defensat aquest projecte de llei de les pensions assenyalant que amb la reforma que s’ha dissenyat per a modular la despesa en pensions d’acord amb la situació estructural del sistema, aquest és «més solidari, més perfecte i més potent».

Pròximes activitats de la Càtedra de Finances Internacionals
En els pròxims mesos, la Càtedra de Finances Internacionals Banc Santander de la Universitat de València, gestionada per ADEIT i dirigida pel catedràtic d’Economia Financera i Actuarial, Ángel Pardo, oferirà diferents seminaris i jornades gratuïts que acostaran la cultura financera, des de diferents punts de vista, tant a estudiantes de grau i de màster de la Universitat de València, com a professionals del sector financer. Concretament, una de les pròximes jornades es realitzarà el Dia Mundial de l’Estalvi, el pròxim 31 d’octubre, en la qual s’aprofundirà també en la viabilitat del sistema de pensions com base fonamental de l’estalvi per a la jubilació. Serà ja al novembre, concretament el dia 13, quan s’aborde la reestructuració en el sector financer de la mà del professor Santiago Carbó i el catedràtic de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica de la Universitat de València, Joaquín Maudos.

Tota la informació actualitzada sobre les activitats de la Càtedra de Finances Internacionals en: http://www.catedrafinanzas.es/

Notícia publicada: 15/10/2013