Inici / Notícies
NOTíCIES

Com preparar les nòmines d’una empresa correctament? La Universitat t’ensenya

Totes les empreses preparen nòmines mensualment, ja siga mitjançant un assessor extern o intern. Per a fer-ho és necessari tindre en compte una sèrie d’aspectes com el salari base, la prorrata de pagues extres, les retencions d’IRPF, les cotitzacions a la Seguretat Social, així com complements extraordinaris del mes, com poden ser hores extres, dietes, plus per quilometratge o nocturnitat.

El curs s’ha dividit en tres parts: en la primera es coneixen aspectes generals del llenguatge comptable; en la segona, la confecció de nòmines i segurs socials i en la tercera, l’estudiantat es familiaritza amb les figures més rellevants de la fiscalitat empresarial

Per això, és important que el personal de les àrees de comptabilitat i fiscalitat de l’empresa ho faça bé i que estiga actualitzat. Conscients d’aquesta necessitat, la Universitat de València llança la cinquena edició de l’Expert Universitari en Comptabilitat, Tributació i Gestió de Nòmines.

El curs desenvolupa els continguts necessaris perquè l’alumnat aprenga diversos aspectes clau en la gestió de l’empresa com són la comptabilitat, la gestió de personal i la tributació, la qual cosa li permetrà adquirir una formació integral per a desenvolupar el treball en els diferents departaments.

Per això, el curs s’ha dividit en tres parts. En la primera, es coneixerà els aspectes generals del llenguatge comptable, la comprensió de la lògica del seu mètode de registre i l’estudi del cicle comptable a través de l’estudi i anàlisi del Pla General de Comptabilitat, especialment, el PGC-Pimes. La segona part abordarà la confecció de nòmines i assegurances socials, el camp de les quals d’actuació siga el Règim General de la Seguretat Social. Finalment, l’estudiantat es familiaritzarà amb les figures més rellevants de la fiscalitat empresarial, com l’impost de societats, l’impost sobre el valor afegit i l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Aquest curs és la via per a l’especialització en les àrees de gestió comptable, tributària i nòmines i servirà perquè professionals del sector es reciclen i amplien els seus coneixements en aquestes branques de gestió empresarial.

Més informació: Expert Universitari en Comptabilitat, Tributació i Gestió de Nòmines

Notícia publicada: 10/01/2018