Inici / Notícies
NOTíCIES

La implantació educativa de les TIC, l’assignatura pendent del professorat a Espanya

«És probable que la tecnologia i l’educació mai hagen tingut una vinculació tan evident com l’actual», compte José Díaz, professor del Departament de Didàctica d’Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la Universitat de València i director del Diploma d’Especialització de Competència Digital del Professorat: Innovar i Millorar la Pràctica Docent amb Noves Tecnologies. En aquest context, la Universitat de València aposta, per quart any, per donar l’oportunitat als qui s’han graduat, diplomat o llicenciat en l’àmbit de l’educació així com a professionals d’aquest mateix sector d’aprendre a aplicar de manera eficient la tecnologia «aspecte cada vegada més necessari» dins de la educació.

«Falta un pla integral, consensuat i progressiu que guie el procés a curt, mitjà i llarg i que integre a tota la comunitat: professorat, alumnat i famílies», explica José Díaz, director del diploma

«En aquests moments, la implantació educativa de les TIC no es correspon amb el nivell d’integració en l’àmbit domèstic i privat. Falta un pla integral, consensuat i progressiu que guie el procés a curt, mitjà i llarg i que integre a tota la comunitat: professorat, alumnat i famílies», explica Díaz, d’aquesta manera, la falta d’assistència tècnica i la manca en formació educativa en competència digital és «evident». En paraules de Díaz, l’interès general del professorat és elevat i manté una actitud pro tecnològica, és així com el Diploma d’Especialització de Competència Digital del Professorat: Innovar i Millorar la Pràctica Docent amb Noves Tecnologies es converteix en el seu millor aliat.

«En aquests moments, millorar la competència digital i docent i desenvolupar habilitats pedagògiques per a optimitzar el potencial d’innovació i millora professional que tenen les TIC és essencial per al professorat», assenyala Díaz. El títol està plantejat per a complir una sèrie d’objectius: aprendre a utilitzar les TIC per a millorar l’acció docent i la gestió, aplicació i avaluació del currículum; conèixer i valorar els aspectes bàsics de la identitat digital, seguretat, protecció de dades, l’ús tècnic i les bones pràctiques amb TIC; aprendre a dissenyar materials educatius i recursos digitals interactius aplicables a qualsevol nivell educatiu i àrea curricular; i valorar de forma crítica les xarxes socials educatives, prevenir els riscos d’entorns digitals i conèixer estratègies per a la protecció dels menors així com aprendre fonaments i llenguatges de programació i usar-los en l’aula.

«La tecnologia posada en bones mans aporta valor afegit, és per això pel que les TIC han d’ingressar-se en els centres educatius com un instrument ordinari de treball perquè són importants», conta Díaz

«L’educació és un dret essencial i un projecte social de valor incalculable. Un dels recursos amb major potencial de transformació i millora són les TIC. La tecnologia posada en bones mans aporta valor afegit, és per això pel que les TIC han d’ingressar-se en els centres educatius com un instrument ordinari de treball perquè són importants», explica Díaz quant a la relació educació-tecnologia. Malgrat això, la qual cosa sí és cert és que encara que els mitjans digitals, interactius i multimodales són més «atractius», si el format tradicional (paper) està adaptat a les capacitats de l’alumnat seguirà sent intel·lectualment igual d’estimulant que el format digital.

Més informació i inscripció en: Diploma d’Especialització de Competència Digital del Professorat: Innovar i Millorar la Pràctica Docent amb Noves Tecnologies

Notícia publicada: 24/07/2017