Inici / Notícies
NOTíCIES

Les estratègies teatrals com a instrument per al canvi individual i col·lectiu

El coneixement, control i ús dels recursos dramàtics té una «gran utilitat» per a un ampli ventall de professionals, especialment aquells el treball dels quals es focalitza en la intervenció social, educativa, psicològica i organitzacional, doncs poden emprar les estratègies teatrals com a instrument per al canvi en individus o col·lectius que presenten algun tipus d’insatisfacció. Amb l’objectiu de desenvolupar en els estudiants aquestes competències, a més de la capacitació per a una compressió sistemàtica i una presa de consciència crítica dels coneixements teòrics i pràctics del teatre aplicat, s’ha impulsat la segona edició del Màster Propi en Teatre Aplicat de la Universitat de València.

El programa es converteix en «únic a Espanya» per abastar els quatre «grans àmbits» d’intervenció del Teatre Aplicat
Dirigit per Vicente Alfonso, professor titular d’Escola Universitària del Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació de la Universitat de València, Tomás Motos, professor titular (jubilat) del Departament de Didàctica i Organització Escolar de la Universitat de València, i per Antoni Navarro, assessor de l’àmbit artístic expressiu del CEFIRE de Castelló (Consellería d’Educació,Recerca, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, el programa es converteix en «únic a Espanya» per abastar els quatre «grans àmbits» d’intervenció del Teatre Aplicat. El primer d’ells és el de l’educació formal, centrat en l’espai curricular i extracurricular. L’espai de les estratègies dramàtiques com a intervenció sociopolítica, és a dir, l’àmbit del canvi social, de la participació i de l’apoderament dels individus i de les comunitats és un altre d’ells. Li segueix l’àmbit del canvi personal i dels col·lectius, enfocat cap a la prevenció, la curació o la rehabilitació, és a dir, aquell basat en l’aprenentatge socioemocional. Finalment, el màster abasta el camp del canvi corporatiu i el de la formació dins de l’empresa.

El teatre en l’empresa
Pel que fa a aquest últim, Motos ha assegurat que el terme business theatre ja està encunyat per a referir-se a la modalitat de «transmetre en les empreses orientacions i informació als empleats a través de peces teatrals». La motivació, la qualitat de vida, la seguretat en el treball, les relacions humanes i habilitats socials, la creativitat, la presa de decisions i la responsabilitat social són solament alguns dels aspectes de la cultura empresarial en els quals se centren els recursos i la formació contínua del ‘teatre empresa’. En molts casos, ha afirmat Motos, l’estimulació d’aquests aspectes acreix les probabilitats que els empleats milloren la seua productivitat, encara que no siga eixa la finalitat principal del teatre aplicat.

A més dels beneficis a nivell corporatiu, «treballar amb tècniques dramàtiques sempre suposa un desenvolupament personal» -insisteixen des de l’adreça del màster- ja que el participant ha d’implicar-se corporal, mental i emocionalment i li permet, al mateix temps, «viure altres joes» sense les conseqüències concretes que aqueixes experiències poden tenir en la realitat, és a dir, en un «ambient segur» on explorar els sentiments personals i «lliure de sancions».

Més informació i inscripcions: Màster Propi en Teatre Aplicat

Notícia publicada: 18/8/2017