Inici / Notícies
NOTíCIES

La C. Valenciana ocupa el desé lloc en el rànquing de talent de les comunitats autònomes

La Comunitat Valenciana se situa per davall de la mitjana espanyola quant als seus nivells de talent, ja que ocupa la desena posició en el rànquing de les 17 comunitats autònomes elaborat per la Fundació Cotec i l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (Ivie) i que s’ha presentat en la Fundació Universitat-Empresa ADEIT de la Universitat de València.

L’informe Mapa de talent a Espanya, que analitza i compara la capacitat d’atraure i retindre talent de les 17 comunitats autònomes espanyoles, ofereix el primer estudi a nivell regional en el qual s’ha replicat l’Índex Global de Competitivitat en Atracció i Retenció del Talent (GTCI, per les seues sigles en anglés), desenvolupat per l’Institut Europeu d’Administració d’Empreses (INSEAD). L’índex global obtingut per a cada regió (42,2 en el cas de la Comunitat Valenciana i 48,6 per a la mitjana espanyola) es construeix a partir de 52 indicadors que s’agrupen en sis pilars fonamentals que condicionen el talent de cada regió: 1. Facilitar, 2. Atraure,  3. Créixer, 4. Retindre, 5. Capacitats i vocacions tècniques i 6. Coneixement.

Els resultats de l’estudi per a la Comunitat Valenciana mostren importants febleses especialment en el pilar Retindre, que inclou aspectes de sostenibilitat i estil de vida com la seguretat personal, la protecció del medi ambient, el nombre de metges cada 100.000 habitants, els nivells de protecció social o la contribució del treball al sistema de pensions.

Segons han explicat els autors de l’informe, els catedràtics de la Universitat de València Matilde Mas i Javier Quesada i l’economista del Ivie Fernando Pascual, la Comunitat Valenciana es troba en penúltima posició, només per davant de Canàries, en capacitat per a retindre el talent. Tampoc obté bones qualificacions en els àmbits relacionats amb Facilitar el talent i que es refereixen a les característiques de l’entorn regulador, de mercat i de negocis i treball. L’autonomia està per davall de la mitjana en aspectes com a polítiques actives d’ocupació, productivitat, infraestructures TIC, eficàcia de l’administració o percepció de la corrupció.

En els pilars 5 i 6, que aglutinen les Capacitats tècniques i el Coneixement, la Comunitat Valenciana també està per davall de la mitjana, ja que se situa en tots dos casos en la posició desena de les 17 autonomies per les seues febleses en variables com el percentatge de població amb educació superior, la disponibilitat de científics i enginyers i de tècnics o l’escassa activitat emprenedora de nous productes.

La Comunitat Valenciana, al capdavant en educació formal

La regió destaca com a líder en educació formal, pel rendiment de les seues universitats, i l’elevada despesa pública, però és la penúltima autonomia en capacitat per a retindre el talent
No obstant això, sí que ocupa un lloc destacat en el cas del pilar Créixer, que inclou variables relacionades amb l’educació i l’accés a oportunitats de creixement. La Comunitat apareix en les primeres posicions en despesa pública en educació superior, rendiment de les seues universitats i ús de les xarxes virtuals socials i professionals.

Finalment, encara que lleugerament per davall de la mitjana, l’autonomia ocupa el cinqué lloc en el pilar Atraure, que té en compte tant el grau d’obertura externa (presència d’empreses estrangeres, transferència de tecnologia, migrants adults i estudiants internacionals) com l’obertura interna (acceptació de les minories i els immigrants, dones universitàries, bretxa salarial i oportunitats de lideratge de les dones).

L’informe planteja com a propostes de millora per a la Comunitat Valenciana reduir la bretxa entre remuneració i productivitat, afavorir l’obertura interna a través d’un major accés de les dones a posicions de lideratge, fonamentalment en el sector privat, i augmentar la despesa en protecció social i mediambiental per a reforçar el pilar Retindre.

Els resultats regionals d’aquest primer Mapa de Talent a Espanya mostren que les autonomies que ostenten les primeres posicions del rànquing global són Madrid, Comunitat Foral de Navarra, Catalunya i País Basc. En l’extrem oposat apareixen Canàries, Castella-la Manxa, Regió de Múrcia, Extremadura, i Andalusia. En la zona intermèdia del rànquing coincideixen huit autonomies: Principat d’Astúries, Aragó, La Rioja, Cantàbria, Castella i Lleó, Comunitat Valenciana, Illes Balears i Galícia.

L’informe aprecia una correlació entre els resultats autonòmics de talent i la renda per habitant. És a dir, utilitzar el talent afavoreix la renda per càpita i la productivitat, de la mateixa forma que el progrés econòmic condueix a una major capacitat d’invertir en talent.

Espanya, 31 de 119 països en el rànquing internacional de talent
L’estudi també recull la posició d’Espanya en el rànquing internacional, on ocupa el lloc 31 d’un total de 119 països, en nivells similars a Portugal, República de Corea, Lituània o Xile. Espanya destaca en els àmbits de l’educació formal, a causa de les altes taxes de matriculació universitària; sostenibilitat, pel seu sistema de pensions; i estil de vida, tant des del punt de vista mediambiental com de seguretat personal. No obstant això, necessita millorar en les relacions administració-empresa, la utilització de la tecnologia i en aspectes relacionats amb el mercat de treball, la facilitat de contractació, el foment del desenvolupament professional i la promoció de millores formatives.

Com atraure i retindre el talent en les empreses valencianes
Durant la jornada celebrada hui, a més de presentar l’estudi, ADEIT ha organitzat una taula redona amb quatre de les empreses del seu Patronat. Professionals de Dacsa, Grup Martínez, Stadler i Ubesol, han debatut sobre com atraure i retindre el talent en les empreses valencianes.

La jornada Mapa del Talent a Espanya ha sigut inaugurada per Juan Manuel Pérez Mira, president de ADEIT, entitat membre del Patronat de COTEC; M.Emilia Adán, presidenta del Consell Social de la Universitat de València; Jorge Barrero, director general de COTEC; i Júlia Company, directora general d’IVACE.

Notícia publicada: 27/06/2019