Inici / Notícies
NOTíCIES

Gestionar i conservar els espais naturals, objectiu d’un diploma d’especialització

El sistema valencià d’espais naturals protegits inclou, entre les diferents figures de protecció aprovades, més del 25% del territori valencià. «Molts d’aquests espais necessiten la figura d’un director que actue com a gestor i garant de les labors de protecció i conservació fonamentals per al seu manteniment», explica María Ángeles Ull, professora titular de bioquímica i biologia molecular de la Universitat de València i directora del Diploma de Protecció, Conservació i Gestió d’Espai Naturals Protegits.

En aquest sentit, el diploma, que començarà el pròxim mes de febrer la  4ª edició, es presenta com una opció formativa teòric pràctica per a les persones interessades en la planificació, ordenació i gestió d’espais naturals.

Organitzat conjuntament pel Col·legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana i la Universitat de València, aquest curs de postgrau està dirigit a estudiants graduats en biologia, geografia, ciències ambientals i geologia, dret, sociologia o enginyers agrònoms.
«Els espais naturals protegits contenen molts valors, béns i serveis i generen molts i molt variats interessos i, per tant, la gestió d’aquests espais comporta reptes d’una gran complexitat», apunta María Ángeles Ull, directora del Diploma. La conservació i gestió d’espais naturals valencians en el marc de la legislació europea, estatal i autonòmica i els instruments de planificació, i els sistemes d’avaluació per a intervenir positivament en la conservació dels espais naturals són els pilars sobre els quals s’assenta el programa acadèmic d’aquest curs de postgrau.

Més informació:
Diploma de Protecció, Conservació i Gestió d’Espais Naturals Protegits

Notícia publicada: 16/01/2014