Inici / Notícies
NOTíCIES

Rosa Yagüe: «Una pràctica no ha de ser un lloc de treball»

Més de 250 estudiants que cursen la titulació de Turisme en la Facultat d’Economia de la Universitat de València han realitzat pràctiques en els dos últims anys. Una formació que, com explica la coordinadora del Grau de Turisme, Rosario Martínez, és «clau» perquè es tracta del seu primer contacte amb el món laboral i professional. L’entrada a una empresa, que no cal confondre amb l’ocupació d’un lloc de treball, implica «ser conscients» per a saber què està demandant el mercat laboral i traslladar els coneixements teòrics apresos en la Universitat de València al món laboral. Així ho argumenta Rosa Yagüe, que va antecedir en el càrrec a Rosario Martínez i que actualment és secretària acadèmica de la Facultat d’Economia. Ens acostem a la coordinació de les pràctiques dels estudiants de Turisme de la Universitat de València a través d’aquesta entrevista conjunta.

Quin paper juguen les pràctiques en la formació dels estudiants en la titulació i grau de Turisme?
Rosario Martínez: Un paper molt fonamental, sobretot per a finalitzar els estudis posat que és el seu primer contacte amb el món laboral i professional i, per açò, les pràctiques es cursen en quart curs, en l’últim quadrimestre, i és quasi l’última assignatura que es realitza.
Rosa Yagüe: Són importantíssimes. No es podria entendre que un graduat de Turisme ho siga sense haver realitzat aquestes pràctiques perquè és el seu primer contacte amb el món laboral. En el perfil dels estudiants de Turisme, alguns d’ells ja solen treballar, però no en perfils que s’ajusten a la titulació que estan cursant i per a la qual s’estan formant. Són treballs relacionats amb el món de la restauració, de l’hostaleria, per a poder subsistir i pagar-se els seus estudis. Però, l’important és que després facen les pràctiques en alguna empresa o en centres de l’administració pública que s’adecue al que estan estudiant o per al que s’estan formant que és, en definitiva, poder ascendir en el món laboral i poder estar millor posicionats dins del sector del turisme que fa molta falta en aquesta Comunitat.

Les pràctiques constitueixen una assignatura obligatòria de la titulació i del grau de Turisme, què suposa aquesta inserció per als estudiants en la seua formació i adquisició d’habilitats i competències?
R.Y.: Jo crec que és on més van a aplicar aqueixes habilitats. Evidentment, en classe s’intenta anar treballant una sèrie d’habilitats i competències que van adquirint, però sense cap dubte, l’entrada a una empresa per a intentar desenvolupar els coneixements que han adquirit en la Universitat, implica anar molt més allà i ser conscients de què està demandant el mercat laboral i és on van a veure realment com aqueixos coneixements són capaços de desenvolupar-los més enllà amb la seua actitud i, en definitiva, on van a haver de seguir la resta de la seua vida i ser competitius, perquè el món actual així ho és. Aqueixa primera presa de contacte és fonamental perquè és una altra manera d’entendre l’ensenyament. Sense açò, no ho durien a terme. Aqueix desenvolupament van a ser conscients en el moment en què realitzen les pràctiques.
R.M.: També els complementa la formació més teòrica que han obtingut en la facultat. En les organitzacions veuen com funcionen, com es gestionen i veuen com és el funcionament real. Per molt que li’l pugues explicar ací en classe, ells allí ho viuen amb la seua pròpia experiència. Aqueixa formació i aqueix aprenentatge no li’l pots donar des de les aules.

Aqueixa formació pràctica que, com comenteu és «clau» per als estudiants, què suposa per a l’empresa? Què aporta un estudiant en pràctiques a una entitat?
R.Y.: Una empresa ha d’afrontar les pràctiques com el que són. No és un lloc de treball. Hem de ser conscients d’açò. Una pràctica que ocupa un estudiant no ha de ser un lloc de treball. Els tutors d’empresa han d’exercir aqueixa funció formadora des de la visió de la seua empresa, lògicament, i també de saber que estan aprenent mútuament. L’estudiant aprèn el funcionament i el mecanisme de l’empresa i té oportunitats, fins i tot, de poder formar part, en un futur, de l’equip humà de treball. Al seu torn, l’empresa està contribuint en la fase última de la formació que els estudiants reben de la Universitat i, d’alguna forma, polir-los cap a allò que ells necessiten. Torne a insistir que, sobretot, és fonamental que l’empresa entenga que està contribuint i formant part de la Universitat de València també com a formadora i que, en cap moment aqueixa pràctica ha de substituir a un treballador.

Quins podríem considerar que són els principals reptes a afrontar durant el pròxim curs 2014/15?
R.M.: Intentarem consolidar el nou model de pràctiques, que ja l’any passat ho vam ser fent, i sensibilitzar a les empreses que no és un lloc de treball i que, per descomptat, ha d’ajustar-se al perfil que ací formem de grau en Turisme perquè no es confonga amb una formació professional de grau superior. I, per descomptat, també cal sensibilitzar als tutors acadèmics de la importància que tenen les pràctiques. Aqueixa doble sensibilització, a empreses i als professionals de l’ensenyament, són els dos objectius que ens plantegem continuar i assentar en el pròxim curs.

Notícia publicada: 17/03/2014