Inici / Notícies
NOTíCIES

La falta de concentració o la mala gestió del temps, problemes superables en l’aprenentatge

Els experts assenyalen que els problemes d’aprenentatge solen començar a manifestar-se en les primeres etapes de la vida. Per aquesta raó, és en aquest moment quan pares i professors han de treballar conjuntament. Aquestes dificultats es materialitzen, per exemple, quan l’alumne no és capaç de fixar la seua atenció durant un llarg període de temps -és a dir, existeix una tendència a l’atenció dispersa i la distracció-. Una altra situació possible és la dificultat a l’hora de comprendre el que s’està llegint i assimilar-ho. Fins i tot hi ha xiquets que tenen problemes per a gestionar el temps de l’agenda acadèmica de forma realista establint una relació directa entre el temps d’estudi i l’objectiu immediat.

La labor del professional educatiu es converteix en fonamental a l’hora de concretar un diagnòstic per a aquests alumnes. Aquest és molt important per a poder elaborar un pla d’acció terapèutic que ajude al xiquet a superar aquestes dificultats. Així mateix, també és fonamental per als pares poder obtenir informació útil sobre possibles pautes de comportament. Per exemple, els pares amb fills amb problemes d’aprenentatge han de rebre indicacions específiques sobre com motivar a aquestos durant el temps de realització dels deures escolars a casa. És per això que la Universitat de València aposta, per vintè primer any, pel Màster Propi en Intervenció en les Dificultats de l’Aprenentatge.

Aquest màster té un enfocament multidisciplinari en el qual col·laboren professionals de l’àmbit neurològic, pediàtric, psicològics, educatiu, clínic i de la logopèdia

Aquest màster, dirigit a psicòlegs, psicopedagogos, pedagogs, mestres i logopedes, «suposa un intent d’articular un programa d’especialització amb un enfocament multidisciplinari en el qual col·laboren professionals de l’àmbit neurològic, pediàtric, psicològics, educatiu, clínic i de la logopèdia» indiquen des de la direcció del curs formada per Belén Roselló, psicòloga en l’Hospital Universitari La Fe de València; Ana Miranda, catedràtica del departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació de la Universitat de València i Vicente Félix, professor d’Orientació Educativa en l’I.I.S. Jorge Juan.

El títol té com a objectiu analitzar els principals problemes específics de l’aprenentatge i la seua influència socioemocional: «els continguts abasten des de la detecció i atenció primerenca a les dificultats en l’aprenentatge, tant en l’escriptura com en la lectura, llenguatge o la possible avaluació i intervenció en superdotats», assenyalen els directors. D’aquesta manera, el màster inclou tant temes d’atenció primerenca i prevenció com d’intervenció específica que permeten potenciar les possibilitats d’actuació en les dificultats de l’aprenentatge: desenvolupament dels processos cognitius i manifestacions afectives i socials que presenta l’alumnat aquest tipus de problemes.

El màster inclou tant temes d’atenció primerenca i prevenció com d’intervenció específica que permeten potenciar les possibilitats d’actuació en les dificultats de l’aprenentatge

Pràctiques en centres i gabinets psicopedagògic
L’alumnat realitzarà un conjunt de pràctiques en centres educatius i gabinets psicopedagògics en els quals «observarà sessions d’avaluació i intervenció en xiquets amb dificultats en l’aprenentatge i planificarà i realitzarà una avaluació i intervenció guiada dels casos que s’enquadren en qualsevol de les temàtiques del màster». Pel que aquesta formació especialitzada i actualitzada en problemes escolars, serà «útil» per a exercir en gabinets psicopedagògics municipals i privats al estudiantado.

Més informació i inscripció: Màster Propi en les Dificultats de l’Aprenentatge

Notícia publicada: 20/09/2017