Inici / Notícies
NOTíCIES

ADEIT acull dues jornades sobre viabilitat i valoració d’una empresa homologades pel ICAC

Tant un pla de viabilitat com una valoració d’empresa poden realitzar-se utilitzant un full de càlcul. D’aquesta manera, la Fundació ADEIT acull dues jornades sobre comptabilitat, ambdues homologades per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) i presencials.

La primera d’elles se celebrarà divendres que ve 15 de setembre i la segona, el 22 d’aqueix mateix mes

La primera d’elles se celebrarà divendres que ve 15 de setembre sota el títol ‘Jornada sobre la confecció del pla de viabilitat amb full de càlcul 2017’. L’objectiu d’aquesta jornada se centra a proporcionar els coneixements necessaris per a elaborar i analitzar un pla de viabilitat, tenint en compte els elements economicofinancers que s’han d’incloure, així com la tècnica i el procediment per a desenvolupar aquest pla.

«El pla de viabilitat és un document essencial perquè un emprenedor, o qualsevol empresari en general, puga justificar la generació de caixa necessària per a enfrontar-se a la devolució del deute que en el seu moment va finançar les inversions empresarials. Així mateix és fonamental perquè aquelles empreses, en situació de concurs, puguen reformular el seu negoci amb possibilitats de reflotarlo i així ho puguen justificar davant els seus creditors per a evitar la liquidació», explica Gregorio Labatut, professor de Comptabilitat de la Universitat de València i director d’aquestes jornades. En aquest cas, aquesta sessió es dirigeix a empresaris i gestors d’empresa, assessors, finançadors i, especialment, a auditors de comptes perquè puguen traslladar la formació adquirida a la seua pràctica professional.

La jornada sobre valoració d’empreses, el 22 de setembre
La segona jornada organitzada també per Gregorio Labatut, serà sobre ‘L’Aplicació Pràctica de la Valoració d’empreses amb Full de càlcul 2017’. «La valoració d’empreses resulta un procediment imprescindible en la transmissió de tot o part d’una empresa. També resulta molt útil en la determinació del valor en ús d’una Unitat Generadora d’Efectiu, amb la finalitat de poder quantificar les possibles deterioracions dels actius. I cobra especial importància la valoració d’empreses en aquells casos que s’haja d’aplicar l’art. 348 bis de la Llei de Societats de Capital, sobre el dret de separació de socis, que en cas d’exercir-se provocaria necessàriament una valoració d’empreses», explica Labatut.

Les sessions estan dirigides fonamentalment a persones interessades en les matèries, assessors fiscals, finançadors, consultors i auditors de comptes

L’objectiu d’aquesta jornada es fonamenta en l’anàlisi dels diferents models de valoració d’empreses, des dels models tradicionals que parteixen de la informació proporcionada pels estats financers, fins als quals es basen a considerar a l’empresa com una successió en el temps de projectes d’inversió i de finançament, amb capacitat per a generar fluxos de tresoreria la quantia de la qual caldrà estimar, així com actualitzar-los a una taxa apropiada al risc econòmic i financer que suporta. Aquesta sessió es dirigeix a qualsevol professional interessat en la valoració d’empreses i, especialment, als assessors fiscals, consultors i auditors de comptes.

Més informació i inscripció: Jornada sobre la confecció del pla de viabilitat amb full de càlcul 2017

Més informació i inscripció: Jornada sobre l’Aplicació Pràctica de la Valoració d’empreses amb Full de càlcul 2017

Notícia publicada: 18/07/2017