Inici / Notícies
NOTíCIES

La gestió i la recaptació pública, tema central d’un nou curs en ADEIT

Enfortir i actualitzar els coneixements en el conjunt dels processos que conformen la gestió i recaptació en l’àmbit de les corporacions locals. Aquest és el principal objectiu del curs «Problemàtica i situació actual de la Gestió i Recaptació Tributària Municipal», la quarta edició de la qual tindrà lloc en ADEIT a principis del proper mes d’abril.

La quarta edició del curs «Problemàtica i situació actual de la Gestió i Recaptació Tributària Municipal tindrà lloc el proper mes d’abril en ADEIT»

La Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València, amb la col·laboració del Grup MCG, COSITAL i Grup Aigües de València, engeguen aquest curs per mostrar els nous reptes i desafiaments als quals hauran de fer front els professionals del sector públic per poder aconseguir un comportament més eficaç i immediat en la gestió i recaptació dels ingressos públics. El curs està dirigit a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, tècnics i personal adscrit als serveis de gestió tributària, recaptació i procediments sancionadors en les entitats locals, així com a responsables polítics d’aquestes matèries.

«L’objectiu fonamental d’aquest curs és adquirir el coneixement i reciclatge en l’estudi i anàlisi crítica de les matèries més rellevants en el marc jurídic de la gestió tributària i la recaptació de les entitats locals des d’una perspectiva que facilite la seua aplicació per augmentar l’eficàcia del sistema», expliquen des de la direcció del curs. Avalat per diversos ens especialitzats en la matèria, el curs es desenvoluparà durant cinc jornades en horari de matí i vesprada. Professionals de la tributació local i de diverses àrees professionals tractaran d’aportar una visió global i completa de la matèria.

Participaran professionals de la tributació local i de diverses àrees que tractaran d’aportar una visió global i completa de la matèria.
La matèria està dividida en quatre blocs: un primer bloc dedicat de forma genèrica a la problemàtica actual que assola a aquest sector, als principis rectors que ho conformen i a les noves solucions jurisprudencials emeses en la matèria; una segona part, centrada en l’anàlisi detallada dels principals tributs locals i altres ingressos públics, com les multes, amb majors dificultats de gestió i recaptació; un tercer bloc, destinat a analitzar els secrets relacionats amb la inspecció i recaptació tributària municipal; i un quart bloc, centrat en l’anàlisi de la gestió pressupostària local i la incidència de la Llei de Transparència Fiscal i la factura electrònica en aquest àmbit municipal.

Més informació e inscripció: Problemàtica i situació actual de la Gestió i Recaptació Tributària Municipal 

Notícia publicada: 02/03/2017