Inici / Notícies
NOTíCIES

Oberta la convocatòria d’ajudes per als cursos de postgrau del curs 2016/17

Amb la finalitat de facilitar l’accés i la permanència en els estudis universitaris de postgrau, la Universitat de València llança, un any més, les ajudes destinades a cobrir un percentatge dels preus públics de les matrícules abonades. Els estudiants matriculats en algun dels cursos de postgrau propis de la Universitat de València en el curs 2016/17 són els destinataris d’aquestes ajudes, que es podran sol·licitar fins al pròxim dia 4 de novembre.

Promogudes pel Vicerectorat d’Estudis de Postgrau de la Universitat de València, les ajudes seran distribuïdes en funció de factors com la renda familiar i les seues deduccions, els membres que componen la unitat familiar i el llindar de patrimoni.

Les sol·licituds es presentaran, preferentment, per via electrònica, a través de la seu electrònica de la Universitat de València, convenientment signades i acompanyades de la documentació necessària
Les sol·licituds es presentaran, preferentment, per via electrònica, a través de la seu electrònica de la Universitat de València, convenientment signades i acompanyades de la documentació necessària, entre la qual es troba la fotocòpia del DNI, el certificat d’empadronament i convivència, la fotocòpia de les dades bancàries del compte corrent i documentació que acredite la nacionalitat espanyola, la independència familiar i el divorci o separació dels progenitors quan així procedisca.

La resolució de les ajudes, dotades d’un total de 209.000 euros, es comunicarà mitjançant la seu electrònica entreu en un termini màxim de sis mesos.

Més informació: Ajudes postgrau 2016/17 
Notícia publicada: 5/10/2017