Emprendiment
PROGRAMA

El programa s’articula en dos mòduls:

El mòdul de diagnòstic es desenvolupa en dos marcs, un lectiu i altre de tutorització que pot realitzar-se en les pròpies empreses dels participants, a les quals es desplaça el professor-tutor per a avaluar l’àrea de la seua especialitat. Després de les visites, cada especialista elabora un informe de diagnòstic i recomanacions que finalment es farà arribar a cada participant a través del director del pla estratègic.

Les àrees objecte d’examen són:

 • Intel·ligència estratègica
 • Situació comercial de l’empresa
 • Gestió d’Equips de Vendes
 • Finances
 • Maneig d’aula virtual
 • Recerca d’informació
 • Entorn fiscal, mercantil
 • Tecnologies de la informació i la comunicació
 • Tècniques de negociació
 • Disseny d’una unitat d’R+D+i
 • Incentius fiscals a la innovació

El mòdul de planificació estratègica va a càrrec del director del pla estratègic, qui es reuneix amb cadascun dels participants en les seues respectives empreses als quals va orientant successivament al llarg del curs sobre l’elaboració del pla estratègic.

Amb independència d’aquest pla, el propi director elabora un informe global amb recomanacions sobre la base de les dades i la informació arreplegada per ell mateix en les tutories, al que afegeix els diagnòstics funcionals redactats pels professors especialistes funcionals.