Emprendiment
QUè FEM

Les persones proactives són aquelles que prenen el control i decideixen què fer a cada moment, anticipant-se als esdeveniments, açò és que tenen iniciativa. Si unim a açò altres característiques com a curiositat, responsabilitat, perseverança, creativitat i disciplina, parlaríem d’actitud emprenedora.

Per a promoure-la comptem amb MOTIVEM, un conjunt d’activitats destinades a facilitar la generació i desenvolupament d’idees entre l’alumnat, millorant el seu futur professional i contribuint a la incidència de la seua formació acadèmica per a escometre nous projectes.

L’actitud emprenedora permet als joves afrontar amb major confiança les activitats necessàries per a aconseguir els seus objectius.

MOTIVEM ajuda al professorat de la Universitat de València a afavorir la iniciativa entre l’alumnat. La participació dels docents en l’Escola MOTIVEM els impulsa a aconseguir aquest objectiu, posant-ho en pràctica en coordinar Idees MOTIVEM en equip que sorgeixen d’estudiants que apliquen la seua formació acadèmica i posen en pràctica tot un seguit de competències transversals que els permetran afrontar millor el seu futur professional.

L’itinerari formatiu destinat a l’alumnat facilitarà la posterior aplicació d’aquestes idees en projectes que atenguen l’econòmic, social i mediambiental, contribuint a un desenvolupament sostenible i a una societat més equitativa.