Ocupabilitat
PRESENTACIó

MOTIVEM és un programa que desenvolupa la Universitat de València, en col·laboració amb la seua Fundació Universitat-Empresa ADEIT, sota la direcció del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat, amb l’objectiu de donar suport a l’esforç del professorat universitari que estimula la creativitat de l’alumnat coordinant el desenvolupament d’idees en equip per a potenciar la seua ocupabilitat.

Un Consell Acadèmic compost per professorat de la Universitat de València presta el seu suport a la dinamització d’aquesta iniciativa.

La seua realització és possible gràcies al suport econòmic de la Generalitat Valenciana, en el marc del programa Campus de l’Emprenedor Innovador, així com de l’Obra Social “la Caixa”.

Professorat i estudiants, un tàndem creatiu innovador

MOTIVEM compta amb un professorat actiu dinamitzant equips formats per estudiants que concreten idees i les presenten en un format estandaritzat. Professorat que participa en una escola i mostra el resultat de la seua acció motivadora en l’aula coordinant als estudiants en Idees en equip, el que els permet expressar la seua creativitat, negociar, desenvolupar idees i comunicar-les, enfortint les seues competències com a exercici pràctic previ a la activitat professional al finalitzar els estudis, sent esta una acció reconeguda amb 2 crèdits de participació en els estudis de grau. 

Sessions informatives

Amb l’objectiu de donar a conèixer al professorat les activitats MOTIVEM programades per a l’any 2017 s’han realitzat sessions informatives a octubre i novembre de 2016 en els 18 centres de la Universitat de València, en les quals han col·laborat docents i estudiants que han participat en anteriors edicions d’aquesta iniciativa.

Així mateix, durant els mesos d’octubre, novembre i desembre de 2016 i febrer de 2017, es dóna suport al professorat en l’aula informant a l’alumnat sobre l’oportunitat de participar en Idees en equip