Ocupabilitat
PRESENTACIó

MOTIVEM és una iniciativa de formació implementada en la Universitat de València i dirigida pel Vicerectorat competent en matèria d’Ordenació Acadèmica i Professorat a través de la Fundació Universitat-Empresa ADEIT, amb l’objectiu de secundar l’esforç del professorat universitari que estimula la creativitat de l’alumnat coordinant el desenvolupament d’idees en equip per a potenciar la seua ocupabilitat.

La participació del professorat i de l’alumnat de la Universitat de València en MOTIVEM és gratuïta en comptar amb el suport econòmic de la Generalitat Valenciana, en el marc del programa Campus de l’Emprenedor Innovador, així com de l’Obra Social “la Caixa”.

Un consell acadèmic compost per professorat de la Universitat de València dona suport a la dinamització d’aquesta iniciativa.

Professorat i estudiants, un tàndem creatiu innovador

Per a complir l’objectiu del programa és necessària la intervenció d’un professorat actiu dinamitzant equips formats per estudiants que concreten idees i les presenten en un format estandarditzat. Un professorat que participa prèviament en l’Escola MOTIVEM i mostra el resultat de la seua acció motivadora coordinant i dinamitzant als estudiants en Idees MOTIVEM en equip, perquè expressen la seua creativitat, negocien, desenvolupen idees i les comuniquen, potenciant les seues competències com a exercici pràctic previ a l’activitat professional que realitzaran en finalitzar els estudis universitaris.