Ocupabilitat
IDEES EN EQUIP

L’alumnat de la Universitat de València participa juntament amb el professorat en la convocatòria Idees MOTIVEM en equip 2018, finalitzant el termini d’inscripció el 22 de febrer.

Per a poder competir seguix estos passos:

1.- Consulta la convocatòria i els seus annexos.

2.- Contacta amb algun docent del llistat perquè inscriga el teu equip i ho coordine. El termini d’inscripció finalitza el 22 de febrer.

3.- Presenta la teua idea seguint el format indicat en la convocatòria i podràs accedir a 2 crèdits de participació. El termini de presentació finalitza el 28 de març.

La documentació podrà presentar-se en qualsevol de les llengües oficials en la Universitat de València.

Si vols participar i no tens equip o necessites completar-ho utilitza el Tauler MOTIVEM

 

Professorat i estudiants, un tàndem creatiu innovador

  • Al generar, desenvolupar i presentar les seues idees en equip l’alumnat posa en pràctica competències transversals, com ara comunicació, creativitat, iniciativa i negociació, millorant la seua futura ocupabilitat. La participació de professorat i estudiants s’acredita al finalitzar l’itinerari formatiu.
  • L’aportació econòmica de l’Obra Social ‘la Caixa’ permet estimular la competició entre els equips distribuint 16.000 euros entre els que resulten finalistes. 
  • Una publicació resumix les idees i informa del professorat i estudiants que componen els equips, reconeixent el seu esforç i dedicació. 
  • L’alumnat que presente idees en equip en la convocatòria 2018 de la competició ‘Idees MOTIVEM en equip’ podrà obtindre el reconeixement de 2 crèdits de participació (Acord de Consell de Govern de la Universitat de València de data 7 de juliol de 2017) . 

MOTIVEM és una iniciativa de formació implementada en la Universitat de València i dirigida pel Vicerectorat competent en matèria d’Ordenació Acadèmica i Professorat a través de la Fundació Universidad-Empresa ADEIT. La participació del professorat i l’alumnat és gratuïta al comptar amb el suport econòmic de la Generalitat Valenciana, en el marc del seu programa Campus de l’Emprenedor Innovador, i de l’Obra Social “la Caixa”.