Ocupabilitat
IDEES EN EQUIP

L’alumnat de la Universitat de València participa al costat del professorat en la convocatòria anual de la competició Idees MOTIVEM en equip.

Professorat i estudiants, un tàndem creatiu innovador

 • Al generar, desenrotllar i presentar les seues idees en equip l’alumnat posa en pràctica competències transversals, com ara comunicació, creativitat, iniciativa i negociació, millorant la seua futura ocupabilitat. La participació de professorat i estudiants s’acredita en finalitzar l’itinerari formatiu.
 • L’aportació econòmica de l’Obra Social “la Caixa” permet estimular la competició entre els equips distribuint 16.000 euros entre els finalistes.
 • Una publicació resumix les idees i informa del professorat i estudiants que componen els equips, reconeixent el seu esforç i dedicació.
 • L’alumnat que present idees en equip en la convocatòria 2018 de la competició “Idees MOTIVEM en equip” podrà tindre el reconeixement de 2 crèdits de participació (Acord de Consell de Govern de la Universitat de València de data 7 de juliol de 2017).
 • A la fi de gener de 2018 es remetrà una comunicació per correu electrònic a tot l’alumnat que estiga matriculat a la Universitat de València anunciant-li la convocatòria 2018 de “Idees MOTIVEM en equip” i obrint el període d’inscripció a la mateixa.
   
   Fases de la convocatòria 2018 (pendent de publicació)
 • INSCRIPCIÓ D’EQUIPS: febrer de 2018.
 • PRESENTACIÓ D’IDEES: març-abril de 2018.
 • CLAUSURA, LLIURAMENT DE PREMIS, ACCÉSITS I ACREDITACIONS: maig de 2018.

http://tablonmotivem.adeituv.es/

MOTIVEM és una iniciativa de formació implementada en la Universitat de València i dirigida pel Vicerectorat competent en matèria d’Ordenació Acadèmica i Professorat a través de la Fundació Universitat-Empresa ADEIT. La participació del professorat i l’alumnat és gratuïta en comptar amb el suport econòmic de la Generalitat Valenciana, en el marc del seu programa Campus de l’Emprenedor Innovador, i de l’Obra Social “la Caixa”.