Ocupabilitat
FòRUM FACULTAT D’ECONOMIA

Acudeix el dimecres 14 de febrer a les 17.00 hores al Hall de la Facultat d’Economia per a informar-te sobre Idees MOTIVEM en equip en el XVII Fòrum d’Ocupació i Emprenedoria. En aquesta sessió coneixeràs l’experiència d’estudiants i docents que han participat en la convocatòria anterior.

Equips:

  • Ibiblio, coordinat per la professora Alicia Mas Tur, del Departament d’Adreça d’empreses, va permetre a María Gómez Núñez, María Sarrió Magenti y Belén Ventura Sabater, estudiants del Grau en ADE, presentar una aplicació mòbil destinada a facilitar la utilització de les biblioteques de la Universitat de València al seu alumnat.
  • Moovify (equip interdisciplinari), coordinat per Beatriz Cirerer Merchán, professora del Departament de Filologia Anglesa i Alemanya, va permetre a Sonia de la Lluna Moltó i Amparo Guillem López, estudiants del Doble Grau en TADE, Juan Vicente Gómez Maestre, estudiant del Grau en Estudis Hispànics, Celia Morillas Matallana estudiant del Grau en Psicologia i María Isabel Molga Carrión, estudiant del Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació, presentar una aplicació mòbil per a facilitar la pràctica turística a persones amb necessitats especials.
  • NeuHelp, coordinat per la professora Cristina Pardo García, del Departament d’Economia Aplicada, va permetre a Sebastián Bernales de la Calçada, Juan Ignacio Menges Guardiola i Guillermo Rodríguez Ordre, estudiants del Grau en Economia, presentar un servei d’atenció a domicili destinat a persones majors, especialitzant-se en aquelles que pateixen malalties neurodegenerativas.

Presenta: Manoli Pardo, Vicedegana de Relacions amb l’Empresa de la Facultat d’Economia

Inscrivint-te en la convocatòria 2018 i presentant una idea en equip podràs obtenir 2 crèdits de participació.