Ocupabilitat
ESCOLA PER AL PROFESSORAT

Aquesta informació correspon a l’edició 2019.

El professorat de la Universitat de València té l’oportunitat de complementar la seua activitat docent participant en el procés d’adquisició de competències de l’alumnat, contribuint a afavorir la seua ocupabilitat futura en posar en pràctica la seua formació acadèmica. L’Escola MOTIVEM facilita al professorat aquesta labor a través de la competició Idees MOTIVEM en equip.

També pot participar en aquesta acció formativa el personal investigador en formació amb docència autoritzada al curs acadèmic 2018/2019.

PROGRAMA

  • El procés creatiu a través del pensament de disseny
  • La generació, desenvolupament i comunicació d’idees en equip
  • L’experiència pràctica del professorat a través de Idees MOTIVEM en equip
  • La protecció de dades i la propietat intel·lectual
  • Elaboració en equip de propostes d’actuació en l’aula

Aquesta acció formativa es desenvolupa en 25 hores i té dues fases, la primera presencial en la Fundació Universitat Empresa ADEIT el 23, 24 i 25 de gener de 2019 (dimecres de 9.30 a 18.00 h; dijous i divendres de 9.30 a 15.00 h) i la segona, de caràcter pràctic, coordinant almenys un equip d’estudiants en la convocatòria d’Idees MOTIVEM 2019. El Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) acreditarà aquesta formació.

MOTIVEM és un programa formatiu implementat en la Universitat de València i dirigit pel Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius a través de la Fundació Universitat-Empresa ADEIT. La participació és gratuïta en comptar amb el suport econòmic de la Generalitat Valenciana i de l’Obra Social “la Caixa”.

Inscripció tancada

Veure la galería d’imatges i el video de la fase presencial de l’edició 2019.