Ocupabilitat
ESCOLA PER AL PROFESSORAT

El professorat de la Universitat de València té l’oportunitat de complementar la seua activitat docent participant en el procés d’adquisició de competències de l’alumnat, contribuint a afavorir la seua ocupabilitat futura en posar en pràctica la seua formació acadèmica. 

També podrà participar en aquesta acció formativa el personal investigador en formació que col·labore en l’activitat docent durant el curs acadèmic 2017/2018.

L’Escola MOTIVEM facilita al professorat aquesta labor a través de la competició Idees MOTIVEM en equip

PROGRAMA

  • El procés creatiu a través del pensament de disseny.
  • La generació, desenvolupament i comunicació d’idees en equip.
  • L’experiència pràctica del professorat a través de Idees MOTIVEM en equip.
  • La propietat intel·lectual.
  • Elaboració en equip de propostes d’actuació en l’aula.
  • La maleta de la ciència.

Aquesta acció formativa es desenvolupa en 25 hores i té dues fases, la primera presencial en la Fundació Universitat Empresa ADEIT el 24, 25 i 26 de gener (dimecres de de 9.30 a 18.00 h ; dijous i divendres de 9.30 a 15.00 h) i la segona, de caràcter pràctic, coordinant almenys un equip d’estudiants en la convocatòria d’Idees MOTIVEM. El Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) acredita la participació.

MOTIVEM és una iniciativa de formació implementada en la Universitat de València i dirigida pel seu Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat a través de la Fundació Universitat-Empresa ADEIT. La participació del professorat en l’escola és gratuïta en comptar amb el suport econòmic de la Generalitat Valenciana, en el marc del seu programa Campus de l’Emprenedor Innovador, i de l’Obra Social “la Caixa”.

Formulari inscripció Escola MOTIVEM 2018

  • Qui subscriu esta autorització consent expressament que les seues dades personals s'incorporen en fitxers automatitzats, titularitat de la Fundació Universidad-Empresa de València i siguen tractats per esta, davall la seua responsabilitat, amb la finalitat de rebre informació dels programes i activitats que du a terme. En tot cas, el firmant té la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, podent així mateix revocar el seu consentiment, per escrit, en qualsevol moment.
    (Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal).