Ocupabilitat
ESCOLA PER A DOCENTS

L’Escola MOTIVEM té com a objectiu facilitar al professorat de la Universitat de València el desenvolupament de competències i habilitats que estimulen la creativitat de l’alumnat millorant la seua ocupabilitat. Des de la seua primera edició a 2009 han participat 182 docents, havent-se realitzat l’última en 2017, del 25 al 27 de gener en la seua fase presencial i de l’1 de febrer al 6 d’abril en la seua fase pràctica.

MOTIVEM és una iniciativa de la Universitat de València, dirigida pel Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat, a través de la Fundació Universitat-Empresa ADEIT. La participació en l’escola és gratuïta en comptar amb el suport econòmic de la Generalitat Valenciana, en el marc del seu programa Campus de l’Emprenedor Innovador, i de l’Obra Social “la Caixa”.

OBJECTIUS

 • Facilitar al professorat la motivació de l’actitut emprenedora en l’aula.
 • Propiciar el contacte entre docents de diferents àrees de coneixement.
 • Potenciar la generació d’idees emprenedores entre l’alumnat.

PROGRAMA

 • La motivació de l´actitud emprenedora en l’aula.
 • El procés creatiu a través del pensament de disseny.
 • La generació, desenvolupament i comunicació d’idees en equip.
 • L’experiència pràctica del professorat a través de Idees MOTIVEM en equip.
 • La propietat intel·lectual.
 • Elaboració de propostes d’actuació en l’aula.
  La maleta de la ciència.

Aquesta formació de 25 hores tindrà dues fases, la primera presencial en l’aula, els dies 25, 26 i 27 de gener, i la segona de caràcter pràctic coordinant almenys un equip, entre l’1 de febrer i el 6 d’abril, en la convocatòria d’Idees MOTIVEM.

PONENTS

 • Barbara Diehl, directora executiva a The Innovation Academy at University College Dublin.
 • Javier Plaza, catedràtic de Dret Civil a la Universitat de València.
 • Salvador Pons, catedràtic de Llengua Espanyola a la Universitat de València i soci fundador Tecnolingüística.
 • Enric Ramiro, ajudant doctor a la Universitat Jaume I de Castelló i autor del llibre “La maleta de la ciència”.

CARACTERÍSTIQUES

 • Direcció: Correspon a la vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat. 
 • Acreditació: L’expedeix el Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE). 
 • Calendari: Formació presencial del 25 al 27 de gener de 2017, de 9.30 a 18.00 hores el dimecres i de 9.30 a 15.00 hores el dijous i el divendres i formació pràctica entre l’1 de febrer i el 6 d’abril en la convocatòria d’Idees MOTIVEM.
 • Lloc formació presencial: Fundació Universitat-Empresa ADEIT