Ocupabilitat
DE LA IDEA AL PROJECTE

CURS DE LA IDEA AL PROJECTE

  • És una acció formativa que es realitza per a què l’alumnat que ha participat en “Idees MOTIVEM en equip” experimente la transformació d’una idea en un projecte facilitant amb açò la seua posterior posada en pràctica.

Perfil participants

  • Estudiants de grau, màster o doctorat i titulats de la Universitat de València que hagen participat en “Idees MOTIVEM en equip” en qualsevol de les seues edicions.

Matrícula

  • La realització en aquest curs és gratuïta per ser una activitat MOTIVEM que compta amb el suport econòmic de la Generalitat Valenciana i de l’Obra Social “la Caixa”.

Durada, calendari i horari

  • 40 hores, del 22 setembre al 5 d’octubre de 2017, en horari de matí de 9.30 a 14.00 hores.
  • sessions presencials: 22, 25, 26, 28 i 29 de setembre, 2 i 5 d’octubre.
  • tutories: 3 d’octubre (s’assignarà l’horari per a cada equip la primera setmana del curs).

Matèries (ordre alfabètic)

  • Aplicació del model Canvas i mapa d’empatia, aspectes jurídics, comunicació, creativitat, finançament, fiscalitat, innovació, màrqueting, projecte empresarial i responsabilitat social.

Metodologia

  • L’alumnat participarà en sessions presencials (28 hores) i sessions de treball en equip (12 hores).

Sol.licituds i acreditació

  • Les places són limitades. Les sol·licituds s’atendran per ordre d’inscripció. L’alumnat que realitze satisfactòriament aquesta activitat obtindrà un diploma, requerint-se així mateix assistència a totes les sessions i puntualitat, havent de justificar-se qualsevol incidència que afecte a l’anterior.

Inscripció Curs de la idea MOTIVEM al projecte

  • En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que en facilitar-nos les seues dades personals mitjançant el present formulari Un. dóna el seu consentiment al fet que siguen incorporats en un fitxer titularitat de la Fundació Universitat-Empresa de València - ADEIT, i al fet que siguen utilitzats per aquesta per a enviar-li informació sobre els cursos, activitats i esdeveniments que duu a terme. Les seues dades no seran comunicats a cap tercer. Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant ADEIT en la següent adreça: Plaça Verge de la Pau, 3, 46001 València, o bé per email a datos@adeituv.es, aportant còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent.