Ocupabilitat
COMPETèNCIES

Curs Competències per a estudiants MOTIVEM

En la competició Idees MOTIVEM en equip els estudiants milloren la seua ocupabilitat, per al que desenvolupen les competències de comunicació, creativitat, iniciativa i negociació. Aquest curs les complementa amb unes altres que potencien el seu perfil professional.

Perfil de l’alumnat

  • Estudiants MOTIVEM que han participat en la convocatòria “Idees MOTIVEM en equip” 2017.
  • La selecció s’ha realitzat atenent l’ordre d’inscripció i la disponibilitat i compromís d’assistència a les 3 sessions presencials i de participació en la seua fase pràctica, així com a la motivació per a realitzar aquesta acció formativa.
Característiques de l’acció formativa
  • Programa: autoavaluació competencial, comunicació influent, competitivitat positiva, iniciativa, motivació i pensament crític.
  • Lloc: Fundació Universitat-Empresa ADEIT.
  • Duració: 25 hores.
  • Acreditació: l’alumnat que realitze aquesta acció formativa, incloent la fase presencial en l’aula (novembre 2017) i la posterior fase pràctica, podrà obtindre el reconeixement d’un crèdit de participació (Acord de Consell de Govern de la Universitat de València de data 7 de juliol de 2017).

Calendari

  • Entrevista per competències: d’una durada aproximada de 30 minuts, es concertarà amb cada participant el dimarts 7 de novembre en horari de matí (9.30-14.30 hores).
  • Formació presencial: distribuïda en 3 matins, els dies 8, 9 i 10 de novembre de 9.30 a 14.30 hores en ADEIT.
  • Formació pràctica: coordinada per l’equip gestor del programa, una vegada finalitzada la formació presencial i durant “Idees MOTIVEM en equip” 2018.

MOTIVEM és una iniciativa de formació implementada en la Universitat de València i dirigida pel Vicerectorat competent en matèria d’Ordenació Acadèmica i Professorat a través de la Fundació Universitat-Empresa ADEIT. La participació de l’alumnat en aquest curs és gratuïta en comptar amb el suport econòmic de la Generalitat Valenciana, en el marc del programa Campus de l’Emprenedor Innovador, i de l’Obra Social “la Caixa”.